Kallelse till extra medlemsmöte för Piratpartiet Östergötland 5/3 18:30

Alla medlemmar i Piratpartiet i Östergötland kallas härmed till extra medlemsmöte för Piratpartiet Östergötland.

Nu är det valår och dags att väcka liv i Piratpartiet Östergötland!

Hittills har den mesta verksamheten i Östergötland skett i kommunföreningarna för Norrköping och Linköping, men för att vi ska kunna ställa upp i landstingsvalet måste vi återuppväcka länsföreningen för Östergötland.

Föreningen har varit vilande. För att återuppväcka föreningen kräver stadgarna att minst fem av Piratpartiets medlemmar i verksamhetsområdet kräver detta. Så har nu skett, och jag har fått mandat av den ansvarige i partiledningen att kalla till (extra) medlemsmöte.

Tid: Onsdagen 5 mars kl. 18:30.
Plats: Nya Rådstugugatan 11. (Karta)

Dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Mötets behörighet
4. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare
5. Godkännande av dagordningen
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år
7. Styrelsens ekonomiska berättelse för föregående år.
8. Revisionsberättelse för det föregående året
9. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
10. Inkomna motioner
11. Årets verksamhetsplan och budget samt andra propositioner från styrelsen
12. Val av årets styrelse:
(a) Val av ordförande
(b) Val av sekreterare
(c) Val av kassör
(d) Fastställande av antal övriga ledamöter till ett antal mellan två och tio
(e) Val av dessa ledamöter
13. Val av årets revisor och ersättare för denna
14. Val av årets valberedning (en till fem personer)
15. Övriga frågor
(a) Landstingslista för Piratpartiet Östergötland
(b) Landstingspolitik för Piratpartiet Östergötland
16. Mötets avslutande

Eftersom föreningen är vilande finns ingen verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisorsberättelse eller proposition.

Du är välkommen att komma med förslag (“motioner”) som du vill ska behandlas på mötet. Då måste du mejla detta till mig senast på onsdag 26/2 (torbjorn.wester@piratpartiet.se).

Hjärtligt välkommen!

Med vänliga hälsningar,
Torbjörn Wester
Vald sekreterare 2012 i den vilande föreningen Piratpartiet Östergötland

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>